Model Manager

BA Model Manager umożliwia budowę i zarządzanie modelem planistycznym. Model Manager umożliwia:

 • odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy,
 • zdefiniowanie hierarchii pozycji planistycznych,
 • zdefiniowanie szablonów budżetów,
 • zdefiniowanie formuł wyliczeniowych poszczególnych pozycji planistycznych,
 • zdefiniowanie parametrów,
 • określanie wartości parametrów dla poszczególnych jednostek,
 • przypisanie szablonów do jednostek,
 • zarządzanie cyklami planistycznymi
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami,
 • zdefiniowanie sposobu śledzenia realizacji planów.

 Korzyści:

 • Skrócenie czasu wdrożenia,
 • Podniesienie jakości modelu dzięki zapewnieniu weryfikacji spójności modelu

2021  Better Answers   office@betteranswers.pl