Budget

 

Badget to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający proces planowania budżetu firmy. System umożliwia tworzenie budżetów jednostek organizacyjnych. System przeznaczony jest dla kadry zarządzającej. Zaawansowane mechanizmy konsolidacji budżetów skracają czas przygotowania budżetu.

 

Funkcjonalność systemu

 • Możliwość planowania budżetów cząstkowych jednostek organizacyjnych,
 • Pozwala na planowanie budżetów wartościowo (np. z złotówkach) i ilościowo (np. w szt, kg,)
 • Wspiera planowanie nakazowe (góra-dół). Właściciel budżetu nadrzędnego daje wytyczne do budżetów podrzędnych,
 • Wspiera planowanie roszczeniowe (dół-góra). Właściciel budżetów podrzędnych przekazują swoje propozycje budżetów.
 • Umożliwia stosowanie dowolną ilość razy planowania nakazowego i planowania roszczeniowego, aż do osiągnięcia kompromisu pomiędzy wytycznymi i potrzebami do ustalenia budżetu,
 • System posiada zaawansowane mechanizmy konsolidacji budżetów cząstkowych.
 • Możliwość planowanie budżetu w układzie niezależnym od planu kont.
 • Zapewnia równoległe planowanie wielu wariantów budżetu firmy,
 • Zapewnia poufność przetwarzanych danych. Każda osoba korzystająca z systemu posiada dostęp tylko do dokumentów do których ma nadane uprawnienia zgodnie z rolą jaką odgrywa w procesie planowania budżetu.
 • Standardowo w systemie zostały skonfigurowane role Manager, Planista i Kontroler. Możliwe jest skonfigurowanie ról zgodnie z potrzebami klienta.

Praca z dokumentami

 • Dokumenty są wersjonowane w czasie.
 • Umożliwia zastosowania rozbudowanych formuł przeliczeniowych do wyliczania pozycji planistycznych,
 • Pozwala na przeniesienie na okresy planistyczne kwoty zaplanowanej dla całego cyklu budżetowego.
 • W trakcie planowania weryfikuje spójność wewnętrzną dokumentu i wskazuje pozycje planistyczne, które nie są spójne.
 • Umożliwia wewnętrzną konsolidację dokumentu.
 • Interfejs graficzny podobny do arkuszy kalkulacyjnych.
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Cechy techniczne

 • System jest niezależny od systemu operacyjnego
 • Dane przetwarzane są w centralnej bazie danych,
 • Architektura systemu jest wielowarstwowa,
 • Posiada interfejsy do integracji z rozwiązaniami typu hurtownie danych.

 

Korzyści

Oszczędność czasu wynikająca z:

 • Integracji dwóch metod planowania: nakazowej ( od prezesa do kierownika jednostki) i roszczeniowej (od kierownika jednostki do prezesa) w jednym modelu planistycznym.
 • Automatycznej konsolidacji budżetów cząstkowych.
 • Bezkolizyjnej kontroli i wglądu w postępy oraz wyniki planowania bez ingerencji w bieżącą pracę podległych jednostek (przełożeni mają dostęp do budżetów cząstkowych).

Poprawa jakości informacji realizowana przez:

 • Możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowych kategorii planistycznych i budżetowych,
 • Planowanie w układzie wielowymiarowym: czasu, miejsca, kategorii budżetowej, wartościowo oraz ilościowo.
 • Możliwość wykonania większej ilości iteracji "dół-góra" i "góra-dół" przy dopracowywaniu budżetu w założonym terminie.

Integracja w jednym miejscu informacji z wielu różnych źródeł i w różnych wersjach:

 • Tworzenie budżetów inwestycyjnych (niezależnie lub jako subbudżetu),

 • Tworzenie budżetów sprzedaży, produkcji, wynagrodzeń,

 • Wersjonowanie budżetów w czasie.

Podsumowanie:

 • Pozwala Użytkownikowi na skoncentrowaniu się na merytorycznym przygotowaniu możliwie najlepszego budżetu,

 • Zdejmuje z Użytkownika konieczność prac mnemotechnicznych typu konsolidacja budżetów, obsługa procesu budżetowania, weryfikacja spójności danych.

 

 budget printscreans

 

2021  Better Answers   office@betteranswers.pl