Analysis

    Do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw używanych jest coraz więcej nowych systemów informatycznych. Kluczową rolę z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa (nowe produkty, usługi, monitoring rynku, itd.) odgrywa implementacja odpowiednich systemów analitycznych. Systemy te nazywane są Business Intelligence, w skrócie określane BI. Systemy Business Intelligence umożliwiają interaktywny dostęp do krytycznych dla przedsiębiorstwa informacji, pozwalając na ich wielowymiarowe analizowanie. Pomagają one w analizie rynku, sprzedaży produktów czy usług, analizie kosztów i przychodów. Im więcej wiemy o danym produkcie czy usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego sukcesu na konkurencyjnym rynku. Używając systemów BI użytkownicy uzyskują dostęp do informacji pochodzących z wielu źródeł, co pozwala na analizowanie wielu zależności i trendów, wspierając tym samym podejmowanie decyzji biznesowych. Wymagane jest generowanie analiz na bazie danych historycznych.

 

BA Analysis to nowoczesny system informatyczny klasy Business Intelligence, który pozwala na pozyskiwanie danych z systemów dziedzinowych, ustrukturyzowanie danych w hurtowni danych a następnie wykonywanie wielowymiarowych analiz. System wspiera proces podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o zgromadzone dane historyczne. Ilość danych generowanych i przetwarzanych w firmach rośnie w sposób wykładniczy. Właściwa analiza danych pozwala na usprawnienie procesów, ograniczenie kosztów, zwiększenie przychodów, a na podstawie danych historycznych określenie sezonowości, trendów lub cyklów zdarzeń występujących w firmie.

 

Funkcjonalność systemu

 

 • Umożliwia integrację danych z wielu różnych systemów dziedzinowych.

 • Posiada gotowe analizy dla wybranych obszarów biznesowych

 • Umożliwia dostęp do danych przez przeglądarkę internetową.

 • Posiada ergonomiczny interface graficzny.

 • Pracuje w trybie on-line (również przez urządzenia mobilne) i generuje analizy ad-hoc.

 • Posiada funkcjonalność drążenia od ogółu do szczegółu.

 • Posiada rozbudowane możliwości graficznej prezentacji danych (wykresy, suwaki, kokpity menadżerskie, prezentacje przestrzenne - mapy)

 • Ma wbudowany mechanizm dostępu do danych i analiz (prawa dostępu poziome i pionowe)

 • Wykonuje analizy przekrojowe, pozwalające na równoczesną analizę danych z wielu systemów dziedzinowych

 • Zintegrowany z MS Office

 

Obsługa procesów zasilania

 

 • Codzienny import danych z systemów dziedzinowych = efektywne działanie oraz dane „near real time”

 • Wykrywanie niespójności oraz transformacja danych w ustruktryzowane obszary

 • Powtarzalność procesów oraz odporność na błędy ludzkie i systemowe

 

Obszary tematyczne

 • Rachunkowość i Finanse

  • Analizy Bilansu

  • Analizy Kosztów i Przychodów

  • Analizy Księgowe

  • Analizy Zarządcze

  • Wskaźniki efektywnościowe (zadłużenia, płynności finansowej, rentowności, itp)

 • Budżetowanie

  • Monitorowanie planu i wykonanie w dokładnością do dnia (granulacja zależna od możliwości systemów dziedzinowych)

 • Transport

  • Analizy wykonanych przejazdów (analizy spalania, ilości przejechanych km, przepracowanego czasu pracy)

  • Analizy wykonanych przeglądów i napraw (ilość, terminy, koszty, czas)

  • Analizy kosztowo-przychodowe (koszty i przychody: 1 km, spalania w podziale na jednostki organizacyjne, marki samochodów, typy samochodów, kierowców, pory roku, itd)

 

Cechy techniczne

 • Obecna wersja systemu, jako warstwę prezentacyjną wykorzystuje Oracle Business Intelligence, możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań Business Intelligence a nawet arkusza kalkulacyjnego.

 • Dostęp do raportów i analiz z urządzeń mobilnych.

 • Architektura systemu jest wielowarstwowa.

 • Struktury danych są niezależne od bazy danych.

 • Wbudowane mechanizmy dostępu do danych i analiz.

 • System jest niezależny od systemu operacyjnego.

 • Dane przetwarzane są w dedykowanej bazie danych.

 • Posiada interfejsy do integracji z systemami dziedzinowymi.

 

 

Korzyści

Oszczędność czasu wynikająca z:

 • dostępu do niezbędnych informacji z jednego miejsca tzw. Pulpitu Menadżerskiego,

 • bieżącego śledzenia sytuacji przy pomocy danych syntetycznych, zagregowanych i atomowych zgromadzonych przez system,

 • możliwości drążenia informacji od ogółu do szczegółu oraz śledzenia zależności przyczynowo skutkowych bez potrzeby uruchamiania dodatkowych raportów,

 • możliwości śledzenia zmian w jednym miejscu – nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy systemami

 • wcześniejszego wykrywania sytuacji alarmowych.

 Poprawa jakości informacji realizowana przez:

 • prowadzenie przekrojowych analiz biznesowych dostępnych danych,

 • pogłębioną analizę przyczyn wyników uzyskiwanych przez firmę,

 • monitorowanie wykonania budżetów z dokładnością adekwatną do dokładności systemów rejestrujących wykonanie (możliwe jest monitorowanie wykonania z interwałem dziennym),

 • zdefiniowanie i śledzenie na bieżąco kluczowych wskaźników efektywności charakterystycznych dla danej działalności

  Integracja w jednym miejscu informacji z wielu różnych źródeł i w różnych wersjach:

 • interfejsy do komunikacji z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi,
 • przechowywanie danych atomowych z systemów dziedzinowych w jednym miejscu,

 • powiązanie danych z różnych systemów dziedzinowych,

 • możliwość wykorzystania predefiniowanych raportów zbudowanych na podstawowych danych.

Podsumowanie:

 • Stanowi uniwersalne środowisko do prowadzenia analiz wielowymiarowych,

 • Przygotowuje i udostępnia dedykowane raporty dla kadry zarządczej,

 • Zdejmuje z użytkownika konieczność prac mnemotechnicznych typu pobieranie danych z systemów dziedzinowych, łączenie a następnie weryfikacja spójności tych danych.

 • Integruje dane atomowe z systemów dziedzinowych

2021  Better Answers   office@betteranswers.pl